Saņēmējs

Vietējā un reģionālā trīspusējā sociālā dialoga pilnveidošana Latvijā

Saņēmējs

Rīgas Uzņēmēju biedriba
Riga Business Association

Saņēmējs

Rīgas Uzņēmēju biedrību dibinājuši darba devēji, un tā pārstāv un aizsargā tās biedru ekonomiskās, sociālās, profesionālās un citas intereses saskaņā ar biedrības mērķiem un darbību. Biedrība pārstāv biedru intereses, sazinoties ar arodbiedrībām, valsts un pašvaldību iestādēm; Rīgas Uzņēmēju biedrība informē tās biedrus par aktualitātēm, organizē apmācības, konsultē, attīsta un sniedz ierosinājumus valsts un pašvaldību iestādēm. Rīgas Uzņēmēju biedrība organizē tikšanās, konferences, dalību ES projektos, sakaru dibināšanu, sabiedriskus pasākumus biedriem, sabiedriskās attiecības, dalību Latvijas Darba devēju konfederācijā un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā, lobēšanu, sociālo saziņu ar vietējām pašvaldības, valsts iestādēm un citām NVO.

Projekta mērķi