HOME

Vietējā un reģionālā trīspusējā sociālā dialoga veicināšana Latvijā

Iesniedzējs

Rīgas Uzņēmēju biedriba
Riga Business Association

Projekta kopsavilkums

Projekta “Vietējā un reģionālā trīspusējā sociālā dialoga veicināšana Latvijā” mērķis ir vietējā un reģionālā līmeņa trīspusējā sociālā dialoga uzlabošana. Sociālā dialoga attīstība pašvaldību līmenī ir nozīmīgs faktors, lai nodrošinātu vienmērīgu reģionu un novadu attīstību Latvijā, jo darbinieku, darba devēju un pašvaldību institūciju veiksmīga sadarbība veicina prognozējamu uzņēmējdarbības vides attīstību, kas savukārt veicina reģionālās un pašvaldību infrastruktūras attīstību. Bez efektīva sociālā dialoga var rasties problēmas, kas saistītas ar partnerattiecībām, kuras samazina ilgtspējīgus ekonomiskos un sociālos ieguvumus. Labāka daudzu pušu sociālā dialoga pozitīvie aspekti var nodrošināt ekonomisko labklājību, labāku rūpniecības un sociālās attiecības.

Tā iesaista sabiedrību un nodrošina, ka valdības politika ir iekļaujoša un atbilst saņēmēju vajadzībām. Sociālais dialogs ietver informācijas apmaiņu, konsultācijas, sarunas, kopīgu lēmumu pieņemšanu, un Latvijas sociālajiem partneriem ir jāstrādā pie iepriekš minētajiem jautājumiem. Labāks sociālais dialogs var novērst konfliktus un radīt sociālo mieru, lai atrisinātu svarīgus ekonomiskus un sociālus jautājumus. Turklāt tas var sniegt politikas veidotājiem informāciju, kas nepieciešama efektīvākas politikas izstrādei. Svarīgi, ka Norvēģijai ir spēcīgas trīspusējā sociālā dialoga tradīcijas un laba pieredze darba ņēmēju, darba devēju un valdības pārstāvju apvienošanā, kas nodrošina labākas darba attiecības.

Galerija

Links

Prezentācijas atklāšanas sanāksmeDodieties uz vietni

Saņēmējs