Projekta mērķi

Vietējā un reģionālā trīspusējā sociālā dialoga pilnveidošana Latvijā

Saņēmējs

Rīgas Uzņēmēju biedriba
Riga Business Association

Projekta mērķi

Šī projekta mērķis ir izveidot labāku sociālo dialogu starp vietējām un reģionālajām ieinteresētajām personām Latvijā un pārnest labākās norvēģu trīspusējā sociālā dialoga tradīcijas.

Lai uzlabotu trīspusējo sociālo dialogu, projektam ir šādi mērķi:

  • Stiprināt trīspusējo sociālo dialogu un sadarbību Latvijā, nododot norvēģu labāko praksi,
  • Palielināt sociālo partneru spējas iesaistīties trīspusējā sociālajā dialogā, kas uzlabos darba attiecības un ekonomisko labklājību,
  • Izveidot sociālā dialoga struktūras un sociālo partneru tīklu, kas parakstīs līgumus par sadarbību abpusēji izdevīgai sadarbībai,
  • Nodot norvēģu labāko sociālā dialoga praksi Latvijas interesentiem un ekspertiem, kuri pēc tam vadīs valsts līmeņa seminārus un vairos sociālo partneru izpratni,
  • Izveidot augstāku uzticības līmeni starp sociālajiem partneriem, tostarp valdību, kas nodrošinās labāku, pielāgotu valsts un vietējo politiku.
  • Izveidot jaunas sadarbības komitejas/padomes starpnozaru jomās, izmantojot jaunu platformu trīspusējam sociālajam dialogam.
  • Izveidot spēcīgas divpusējas un trīspusējas konsultācijas un iesaistīt vietējās un reģionālās ieinteresētās personas.
Projekta aktivitātes