Projekta noslēguma aktivitāte – apaļā galda diskusija

23.03. RUB biedri, draugi un sadarbības partneri pulcējās uz RUB īstenotā norvēģu grantu projekta “Vietējā un reģionālā trīspusējā sociālā dialoga stiprināšana Latvijā” noslēguma apaļā galda diskusiju.

Secināts – neskatoties uz plašām konsultatīvajām tiesībām, kopumā novērojama relatīvi zema iesaistīšanās motivācija no uzņēmēju puses. “Nav jēgas formāli radīt, piemēram, novada uzņēmēju biedrību tikai tādēļ, ka tādas ir izveidotas citos novados, tam ir jānotiek dabiski, pēc pašu uzņēmēju iniciatīvas. Ja, piemēram, pašvaldība mēģina šādu organizāciju iniciēt „mākslīgi no augšas“, tas beigās var savu darbību neattaisnot. Tā, piemēram, kādā pašvaldībā iepriekšējā sasaukumā, bija izveidota konsultatīvā padome, kurā novada vadība regulāri sniedza pārskatus uzņēmējiem par paveiktajiem darbiem – tika aprakstīts paveiktais un plānotais, bet uzņēmēji no šīm atskaišu sapulcēm neredzēja pievienoto vērtību, jo jūtās kā statisti šajā formālajā pasākumā, kur nenotiek sarunas par kādu konkrētu tēmu un aktualitātēm,” akcentēja RUB pārstāvji.

Vienlaikus pozitīvs fakts ir tas, ka pašvaldības arvien labāk apzinās, ka reģionos ir neieciešami cilvēki un uzņēmējdarbība, jo uzņēmēji rada darba vietas un nodokļus novadam, ko savukārt pašvaldība var ieguldīt novada attīstībā – gan iedzīvotāju, gan arī uzņēmēju vajadzībām. Tajā pašā laikā projekta gaitā secināts, ka stratēģiskās attīstības jautājumos, kā piemēram, investīciju piesaiste, mobilitāte, „zaļais kurss“ un resursu pieejamība, svarīga ir vairāku reģionu spēja savstarpēji sadarboties, kopīgi pozicionējot sevi plašāk un daudzpusīgāk. Turklāt ciešāka sadarbība starp novadiem un reģioniem ir jāveido arī tādēļ, lai pārņemtu sociālā dialoga labo praksi, dalītos ar pieredzi.

Liels paldies visiem, kuri bija kopā ar mums projekta īstenošanas laikā!

Paldies par ieinteresētību paužam Rīgas Domes priekšsēdētāja vietniecei Lindai Ozolai un deputātam Valteram Bergam.

Paldies Olaines novada pašvaldības deputātam un Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centra valdes loceklim Aleksandram Geržatovičam.

Paldies mūsu sadarbības partneriem no Latvijas Biznesa savienības, Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības, biedrības “Biznesa vēstniecība”, paldies  mūsu norvēģu ekspertei Sigrid Hestnes no Norvēģijas; paldies Rīgas domes darbiniekiem.

Paldies RUB biedriem!

Tiksimies pavisam drīz nākamos pasākumos!