Norvēģu granta projekta “Vietējā un reģionālā trīspusējā sociālā dialoga veicināšana Latvijā” ietvaros 2021.gada 22.jūlijā organizējām mazo Rīgas biznesa dienu.

Šoreiz par tikšanās vietu izvēlējām kuģīti “Jūrmala”, lai valdības noteikto epidemioloģisko ierobežojumu dēļ pasākumu norisei iekštelpās, varētu pulcēties lielāks skaits interesentu. Pasākuma ietvaros notika arī brauciens pa Daugavu līdz upes ietekai Rīgas jūras līcī.

Pasākumā piedalījās RUB biedri (esošie,  bijušie un potenciālie) ar saviem ģimenes locekļiem, kā arī pārstāvji no biedrības “Mārupes uzņēmēji”, Ropažu novada uzņēmēju biedrības, Latvijas Biznesa savienības, Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības izpilddirektore, Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Studentu pašpārvaldes, kā arī Rīgas domes pārstāvis – deputāts Valters Bergs.

Pasākuma ietvaros pārspriedām aktuālos biznesa vides jautājumus dažādos reģionos, biznesa ilgtspēju, pandēmijas ierobežojumu iespaidu uz dažādu jomu biznesu attīstību.

Klātesošajiem bija jāatbild uz jautājumiem par viņu viedokli par sociālo dialogu reģionālajā aspektā viņu pārstāvētajos novados vai Rīgas pilsētā. Par sociālā dialoga esamību, tā nākotnes attīstības perspektīvām un aktuālajām tēmām, ko būtu nepieciešams apspriest.

Latvijas Biznesa savienības (LBS) valdes priekšsēdētāja Elīna Egle akcentēja to, ka trīspusējais sociālais dialogs iespējams tikai tad, kad visas puses vēlas ieklausīties viena otrā un tas nav tikai formāls “ķeksīša” pasākums. Šobrīd šo dialogu veidot ir diezgan sarežģīti gan valdības, gan daudzviet arī pašvaldību līmenī. LBS valdes priekšsēdētājas vietnieks Eduards Filippovs, savukārt, akcentēja administratīvi teritoriālās reformas iespaidu uz sociālo dialogu reģionālajā līmenī nākotnē. Šobrīd jaunajos novados veidojas jaunas struktūras, jauna pārvaldība un šis ir īstais laiks, lai aktualizētu jautājumu par sociālo dialogu ar uzņēmējiem dažādos tā izpausmes veidos.

Rīgas domes deputāts Valters Bergs iestājās par to, ka Latvijā vēl nav tādas biznesa pārmantojamības vai pēctecības ģimenes ietvaros, kā tas ir gan Ziemeļvalstīs, gan daudzviet citur pasaulē.

Biedrības “Mārupes uzņēmēji” valdes locekle Liāna Putniņa akcentēja Uzņēmējdarbības konsultatīvo padomju lomu novada un veiksmīgas uzņēmējdarbības vides attīstībā.

Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības valdes priekšsēdētāja Irēna Liepiņa dalījās ar viedokli par darbinieku iesaistīšanu uzņēmumu lēmumu pieņemšanas procesā un darbinieku labsajūtas un lojalitātes veicināšanu.

RUB valdes priekšsēdētāja vietniece Edīte Alksne minēja, ka gribētu lielāku izpratni par sociālo dialogu no Rīgas domes deputātu puses un lielāku uzņēmēju organizāciju iesaisti nozīmīgu Rīgas pilsētas attīstības jautājumu izlemšanā.