Reģionālais pasākums Ādažu novadā, 2021. gada 28. septembris

28.septembrī organizējām trešo no četriem reģionālajiem pasākumiem norvēģu granta projekta “Vietējā un reģionālā trīspusējā sociālā dialoga veicināšana Latvijā” ietvaros.

Šajā reizē apmeklējām Ādažu novadu. Liels paldies Ādažu novada domes priekšsēdētājam Mārim Sprindžukam, domes deputātei Karinai Miķelsonei un domes komandai par dalību pasākumā.

Domes priekšsēdētājs stāstīja par sadarbību ar uzņēmējiem, par investīcijām un novada attīstības programmu. Ādažu novada domes vadība un darbinieki ikdienā piedalās uzņēmēju biedrības organizētajos pasākumus, kopīgi risina uzņēmēju problēmas un izskata priekšlikumus. Starp pašvaldību un uzņēmēju biedrību nav noslēgts atsevišķs sadarbības līgums, bet dialogs notiek organiski bez atsevišķa regulējuma. Novads lepojas ar saviem uzņēmējiem un katru gadu novadā ir jaunas un ievērojamas investīcijas.

Liels paldies Biedrībai “Ādažu uzņēmēji” un, īpaši, Uldim Štēbelim par viesmīlību un visu to, ko biedrība veic, lai būtu veiksmīgs dialogs ar pašvaldību un lai veicinātu uzņēmējdarbību vidi novadā. Biedrības pārstāvji dalījās pārdomās un pieredzē par savu dalību biedrībā, par ieguvumiem no darbošanās biedrībā un pašvaldības vadības pozitīvo attieksmi pret uzņēmējiem.

Apmeklējam novada uzņēmumus SIA “Felici”, kas ražo musli ar zīmolu “Muesli Graci” un  SIA “RUBRIG”. Uzņēmumu pārstāvji iepazīstināja ar uzņēmumu vēsturi, sasniegumiem, attīstības mērķiem un sadarbību ar pašvaldību.

Dalījāmies pieredzē un veidojām pārnovadu kontaktus. Diskusijās pārspriedām situāciju Pierīgas novados pēc administratīvi teritoriālās reformas.

Paldies pasākuma dalībniekiem no Rīgas, Mārupes, Ķekavas,  Siguldas un Ādažiem.

Paldies mūsu partneriem Latvijas Biznesa savienība un Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība.