23.novembrī organizējām ceturto no četriem reģionālajiem pasākumiem norvēģu granta projekta “Vietējā un reģionālā trīspusējā sociālā dialoga veicināšana Latvijā” ietvaros. Šajā reizē viesojāmies Jelgavas novadā. Valstī noteikto epidemioloģisko noteikumu dēļ varējām tikties tikai 10 cilvēku sastāvā un diemžēl nebija iespējas apmeklēt nevienu no novada uzņēmumiem.

Šajā tikšanās reizē lielāku uzsvaru veltījām nozaru asociāciju un profesionālās izglītības iestāžu sadarbībai ar pašvaldību un vietējiem uzņēmējiem. Pasākumā piedalījās Mašīnbūves un metālapstrādes asociācijas padomes un valdes pārstāvji, kā arī Latvijas Darba devēju asociācijas Nozaru ekspertu padomes pārstāvis darba vidē balstīto mācību jomā Andis Lejiņš.

Pasākumā pārrunājām dažādus šī brīža aktuālus uzņēmējdarbības jautājumus, piem., Covid-19 pandēmijas iespaidā dažādu valstī noteiktos uzņēmējdarbības ierobežojumus un to iespaidu uz uzņēmējdarbības vidi un nodarbinātību, kā arī jau tradicionāli runājām par  administratīvi teritoriālās reformas ietekmi uz novadu attīstību un sociālo dialogu starp pašvaldību, uzņēmējiem un iedzīvotājiem.

Jelgavas Tirgotāju un ražotāju asociācijas pārstāvji dalījās daudzu gadu pozitīvajā pieredzē sadarbībā gan ar pašvaldību, gan pilsētas izglītības iestādēm. Daudzas aktivitātes var realizēt, ja ir pretimnākoša un uz biznesa attīstību vērsta pašvaldības vadība. Jelgava jau izsenis ir slavena ar savām ražošanas uzņēmumu tradīcijām un tajā veiksmīgi darbojas Jelgavas tehnikums, kas piedāvā iegūt izglītību daudzās svarīgās uzņēmējdarbības nozarēs.