Izstāde 14.9.2021

Izstādes “Uzņēmējs savā pilsētā un novadā” atklāšana

2021.gada 14. septembrī Biznesa augstskolā Turībā tika atklāta Rīgas Uzņēmēju biedrības (RUB), biedrības “Mārupes uzņēmēji”, Norvēģijas Tirdzniecības kameras Latvijā un Olaines novada uzņēmēju kopīgā fotoizstāde “Uzņēmējs savā pilsētā un novadā”. Izstāde tapusi norvēģu granta projekta “Vietējā un reģionālā trīspusējā sociālā dialoga veicināšana Latvijā” ietvaros.

RUB valdes priekšsēdētaja vietniece Edīte Alksne, sveicinot klātesošos, sadarbības partnerus un izstādes atklāšanas skatītājus tiešsaistē, iepazīstināja, kādēļ izstāde izvietota Biznesa Augstskolā Turība (BA Turība) – pirms pieciem gadiem tika noslēgts sadarbības līgums starp RUB un BA Turību, un šis ir labs veids kā atzīmēt sadarbības gadadienu. Projekta ietvaros Rīgas, Mārupes, Olaines un norvēģu kapitāla uzņēmumi tika lūgti izvēlēties savu uzņēmumu raksturojošu attēlu un vizītkarti. Tas ļaus izstādes apmeklētājiem un, īpaši, studentiem attēlus izmantot kā iedvesmu savai uzņēmējdarbībai, studiju darbiem un uzzināt vairāk par izstādes dalībniekiem.

RUB valdes priekšsēdētājs Juris Juhņevičs savā uzrunā izteica prieku, ka izstāde notiek tieši BA Turībā, kur RUB piedalās arī Biznesa inkubatora Mentoru programmā, atbalstot studentus – jaunos, topošos uzņēmējus. Uzsvēra, ka labais uzņēmējdarbības piemērs palīdz sakārtot uzņēmējdarbības vidi – gan attiecības starp uzņēmējdarbību un pašvaldību, darba devēju un ņēmēju, gan ar pieredzes un informācijas apmaiņu.

BA Turība rektors Aldis Baumanis savā uzrunā minēja, ka izstāde ir simbolisks un patīkams notikums augstskolai, un augstskola ir īstā vieta šādai izstādei, jo augstskola ir vieta, kur augt un attīstīties nākamajiem uzņēmējiem, un tas ir iespējams tikai sadarbībā ar esošajiem uzņēmējiem. Paldies vietējiem uzņēmējiem, kuri iedrošina studentus mācīties, būt daļai no atbildīgas Latvijas uzņēmējdarbības, attīstīties pašiem un dot iespēju tālāk attīstīties arī citiem.

Norvēģijas Karalistes vēstniecības Latvijā padomniece Agnese Cimdiņa savā uzrunā pieskārās projekta būtībai, norādot, ka izstāde tiek organizēta Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Sociālais dialogs – pienācīgs darbs” ietvaros, par kā ieviešanu Latvijā ir atbildīga Norvēģijas valsts institūcija Innovation Norway. Darba ņēmēju tiesību veicināšana ir viena no Norvēģijas prioritātēm gan iekšpolitikā, gan ārpolitikā, un sociālais dialogs ir galvenais sociālekonomiskās attīstības un labas pārvaldības instruments, kam ir būtiska loma, veicinot godīgas darba attiecības, pienācīgus darba apstākļus, darba vietu radīšanu, iekļaujošu izaugsmi un konkurētspēju. Savukārt pienācīgs darbs ir nodarbinātība brīvas gribas, taisnīgos, drošos un cieņpilnos apstākļos. Pienācīgs darbs ir ne tikai mērķis, bet tam ir arī izšķiroša loma sociāli ilgtspējīgas pasaules ekonomikā. Sociālais dialogs veicina ne tikai pienācīgu darbu, bet arī uzticēšanos. Ziemeļvalstu modelis ietver zemu nevienlīdzības līmeni, kas stiprina sabiedrības uzticēšanās līmeni. Un tas savukārt stiprina ekonomisko izaugsmi, laimes indeksu, inovāciju izaugsmi.

  1. Cimdiņa cer, ka šis projekts palielinās gan darba devēju, ņēmēju, gan valsts institūciju izpratni par to, kā sekmīga trīspusējā sadarbība rada priekšrocības sabiedrībā kopumā, jo uzņēmējdarbība nav tikai produkts, pakalpojums, darba vieta. Uzņēmējdarbība ģenerē sociālkulturālo dzīvi kopumā, līdz ar to jebkura investīcija uzņēmējdarbībā ir investīcija sabiedrības labklājībā kopumā.

Biedrības “Mārupes uzņēmēji” valdes priekšsēdētāja Silvestrs Savickis – biedrība “Mārupes uzņēmēji” piedalās šajā izstādē, lai parādītu uzņēmumus, kas darbojas sociāli atbildīgi, rūpējas gan par sabiedrību, vidi, gan ilgtspējas jautājumiem, un uzskata, ka darbošanās uzņēmēju biedrībā ir organiska šī procesa  sastāvdaļa.

Norvēģijas Tirdzniecības kameras Latvijā izpilddirektore Ilze Garoza savā uzrunā norādīja, ka norvēģi ir astotie lielākie investori Latvijā jau kopš 1990.gadu sākuma, un tieši šogad Latvija un Norvēģija atzīmē divpusējo diplomātisko attiecību simtgadi, un 30 gadus kopš Rīgā ir atjaunota Norvēģijas vēstniecība. Latvijā ir reģistrēti ap 260 uzņēmumu, kuros ir norvēģu kapitāls. Lielākā daļa no tiem, ap 170, darbojas Rīgā vai Pierīgā. Priecājas par šādas izstādes iniciatīvu no RUB puses un norāda, ka šī ir apsveicama simbioze, kas veidojas, pārņemot vienam no otra labāko praksi un veidojot sociālo dialogu, lai sabiedrība kopumā dzīvotu labāk.

Latvijas Biznesa savienības valdes priekšsēdētājs Eduards Filippovs izteica godu būt sadarbības partnerim šajā projektā. Kopējā pieredze, sadarbība un kopīgi mērķi ir mērāmi jau gadu desmitos. Latvijas Biznesa savienība (LBS) lielā mērā strādā ar mazo un vidējo uzņēmumu atbalstu, pārsvarā darbojoties nacionālā līmenī, sadarbojoties ar ministrijām un Eiropas Komisiju. Sadarbība projekta ietvaros, sociālā dialoga attīstības vektorā, ir viena no LBS vērtībām. Investīcijas ir būtisks, izmērāms līdzeklis, lai novērtētu sociālā dialoga efektivitāti. LBS veic investīcijām draudzīgākās pašvaldības indeksu, kas šogad tiks rēķināts sadarbībā ar RUB un šo projektu.

Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības prezidente Irēna Liepiņa savā uzrunā vērsa uzmanību uz to, ka tuvojas Cienīga darba diena, kas ir 7.oktobrī, tādēļ šī izstāde ir tieši īstajā laikā. Arī kopumā sociālais dialogs šobrīd ir aktuālāks kā nekad, tādēļ priecājas un pateicas par šo projektu.

Izstādes mērķis ir parādīt, cik dažādu nozaru uzņēmumi ir apvienoti reģionālās biedrībās un iedvesmot studentus studiju darbu tēmu izstrādei un sava biznesa izveidošanai.

Izstāde ir apskatāma BA Turība 3.stāva foajē līdz septembra beigām.