19.augustā organizējām pirmo no četriem reģionālajiem pasākumiem norvēģu granta projekta “Vietējā un reģionālā trīspusējā sociālā dialoga veicināšana Latvijā” ietvaros. Apmeklējām un iedvesmojāmies saimniecībā Paipalu ferma RĪTA PUTNI, kur audzē paipalas, rada izcilus un veselīgus produktus, devāmies izbraucienā ar kuģīti “Gulbis” pa Daugavu un viesojāmies viesu namā “Pērsejas”.

Pasākuma oficiālajā daļā pārrunājām dažādus aktuālus uzņēmējdarbības jautājumus, piem., investīciju projekti novados, infrastruktūras nodrošināšana novados, pakalpojumi novadu iedzīvotājiem, ATR ietekme uz novadu attīstību un sociālo dialogu starp pašvaldību, uzņēmējiem un iedzīvotājiem.

Aizkraukles novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dainis Vingris akcentēja 3 galvenās uzņēmējdarbības jomas novadā – lauksaimniecība, ražošana un tūrisms. Problēmas rada piemērotu mājokļu trūkums jaunajiem speciālistiem. Pašvaldība deleģē uzņēmējiem dažas savas funkcijas, piem., senioru mājas un tūrisms. Pašvaldības darbinieki reizi mēnesī tiekas ar novada uzņēmējiem, organizē seminārs un izglītojošus pasākumus, kā arī Uzņēmēju dienas.

Latvijas Biznesa savienības valdes priekšsēdētājs Eduards Filippovs akcentēja stabilitātes nepieciešamību, plānošanu un strukturētas sarunas. Nepieciešams paplašinātais sociālais dialogs ar dažādām ieinteresētajām pusēm.

Diskusijas dalībnieki akcentēja iedzīvotāju aktīvāku dalību pašvaldību un Saeimas vēlēšanās, jēgpilnām sarunām, lai sociālā dialoga puses nekļūst tālāki viens otram.

Liels paldies Aizkraukles novada domes priekšsēdētāja vietniekam Dainim Vingrim un Aizkraukles novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs vadītājai Baibai Kellerei, “Pērsejas” saimniecei Itai Lejiņai, Paipalu ferma RĪTA PUTNI saimniekiem, Aizkraukles novada uzņēmējiem, Rīgas Uzņēmēju biedrība biedriem un draugiem, Latvijas Biznesa savienībai un ekspertam Eduardam Filippovam, Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrībai un Irēnai Liepiņai, NVO “RADI Jaunjelgavā” par dalību pasākumā, par aktīvo līdzdarbošanos un viedokļu paušanu.

Uz tikšanos nākamajos reģionālajos pasākumos jau septembrī.

Darba kārtība

9.30-10.00 Ierašanās, kafijas pauze
10.00-10.15 Atklāšanas uzruna un projekta kopskats – mērķi un aktivitātes

Rīgas Uzņēmēju biedrības valdes priekšsēdētājs Juris Juhņevičs

10.15-11.40 Iepazīšanās ar Aizkraukles novada uzņēmumu Paipalu ferma “Rīta putni”.

Rīta putni, Koknese, Aizkraukles nov.

11.40-12.00 Ierašanās viesu namā “Pērsejas”, kafijas pauze

Daugavas iela, Koknese, Kokneses pagasts, Aizkraukles nov.

12.00-12.30 Pašvaldību nozīme sociālā dialoga veicināšanā, ATR ietekme uz pašvaldības attiecībām ar uzņēmējiem un NVO’

Aizkraukles novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dainis Vingris

12.30-13.00 Strukturētas un jēgpilnas sarunas un sarunu partneri

Latvijas Biznesa savienības valdes priekšsēdētājs Eduards Filippovs

13.00-13.45 Pusdienas
13.45-15.00 Diskusija par uzņēmēju organizāciju lomu dialogā ar pašvaldību

·      Aizkraukles novada uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja Baiba Kellere

·      Biedrības “Mārupes Uzņēmēji” biedrs Kārlis Bodnieks

·      Rīgas Uzņēmēju biedrības valdes priekšsēdētājs Juris Juhņevičs

15.00-15.20 Nozaru arodbiedrības kā starpnieks starp darba devējiem un darba ņēmējiem. Koplīgumu un ģenerālvienošanos nozīme

Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja Irēna Liepiņa

15.20-16.00 Darbs grupās

Moderē Latvijas Biznesa savienības valdes priekšsēdētājs Eduards Filippovs

16.00-16.30 Pasākuma kopsavilkums un noslēgums

EEA un Norvēģijas grantu projektu programmā “Pienācīgs darbs un sociālais dialogs” “Enchancing local and regional tripartite social dialogue in Latvia” īsteno Rīgas Uzņēmēju biedrība