Projekta aktivitātes

Vietējā un reģionālā trīspusējā sociālā dialoga veicināšana Latvijā

Saņēmējs

Rīgas Uzņēmēju biedriba
Riga Business Association

Projekta aktivitātes

Projekta “Vietējā un reģionālā trīspusējā sociālā dialoga veicināšana Latvijā” galvenās aktivitātes:

  1. atklāšanas pasākums – projekta uzsākšana, projekta aktivitāšu plānošana, fonda palīdzības izcelšana, uzsvēršana par divpusējo sadarbību un Norvēģijas pieredzes nodošanas Latvijai nozīme.
  2. Sociālā dialoga diena Rīgā – Izstāde – Otrā komunikācijas aktivitāte – Iepazīstināšana ar trīspusējā sociālā dialoga sasniegumiem un izaicinājumiem vietējā un reģionālā līmenī Latvijā.
  3. Ziņojuma “Vietējais un reģionālais trīspusējais sociālais dialogs Latvijā: problēmas un iespējas” sagatavošana. Kā Latvijā var īstenot Norvēģijas praksi un pieredzi, kādi ir izaicinājumi un iespējas šajā jomā vietējā un reģionālā līmenī.
  4. Nacionālie semināri Latvijā – šīs sanāksmes būs turpinājums iepriekšējiem projekta pasākumiem, kuru laikā sociālie partneri jau pārrunājuši un dalījušies ar idejām par norvēģu labākās prakses ieviešanu Latvijā. Šie semināri būs vairāk vērsti uz katra sociālā partnera lomu (ar vietējā sociālā dialoga partneru lielāku iesaistīšanos) un uzsvērs vietējo un reģionālo sociālo partneru lomu dažādos Latvijas reģionos.
  5. noslēguma pasākumā, kas ir trešais informatīvais pasākums, iepazīstināt ar projekta rezultātiem, ar pamatnostādnēm sociālā dialoga uzlabošanai, sadarbības efektivitātei, kolektīvajām darbībām sociālo partneru vidū, iepazīstināt ar progresu, īstenojot Norvēģijas labāko praksi Latvijā, un turpmākajiem sociālā dialoga uzlabošanas plāniem.
Home