VIDEO

Vietējā un reģionālā trīspusējā sociālā dialoga veicināšana Latvijā

Iesniedzējs

Rīgas Uzņēmēju biedriba
Riga Business Association

Sadarbības partneris SIA “Lyngson”